Spiegelwet

Hoe wordt licht teruggekaatst?

De meeste voorwerpen kaatsen licht terug. Meestal gebeurt dat in alle richtingen (diffuse terugkaatsing). Bij zeer gladde voorwerpen zoals een spiegel wordt het licht maar in één bepaalde richting teruggekaatst (spiegelende terugkaatsing).

Voor spiegelende terugkaatsing geldt de spiegelwet: de hoek van inval is steeds gelijk aan de hoek van terugkaatsing.

Spiegelwet