Beeldvorming door een vlakke spiegel

Spiegelende terugkaatsing

Bij spiegels en spiegelgladde oppervlakken hebben we te maken met spiegelende terugkaatsing: lichtstralen worden in één bepaalde richting teruggekaatst.

Voor spiegelende terugkaatsing geldt de spiegelwet: de hoek van inval is gelijk aan de hoek van terugkaatsing.

Teruggekaatste stralen vanuit het puntje van jekin met behulp van de spiegelwet: L i = L t.

Beeldvorming

Van een voorwerp dat voor een spiegel staat, vertrekken heel veel lichtstralen. Een aantal van deze stralen komt op de spiegel terecht en wordt teruggekaatst. We kunnen de teruggekaatste stralen tekenen met behulp van de terugkaatsingswet (zie de figuur hierboven).

De teruggekaatste stralen lijken uit één punt te komen dat achter de spiegel ligt. We kunnen dit punt vinden door de teruggekaatste stralen achter de spiegel te verlengen (zie de figuur hieronder). In het snijpunt van de verlengde stralen staat het beeld van het voorwerp.

Beeldvorming: B is het beeld van L.

Uit de tekening blijkt dat het beeld even ver achter de spiegel ligt als het voorwerp er voor staat. De afstand van het voorwerp tot de spiegel noemen we de voorwerpsafstand (v). De afstand van de spiegel tot het beeld noemen we de beeldafstand (b).

Voorwerpsafstand is gelijk aan beeldafstand.

Als er een willekeurige straal op de spiegel valt, kunnen we de teruggekaatste straal nu eenvoudig tekenen. De teruggekaatste straal lijkt uit het beeldpunt te komen:

Een willekeurige straal lijkt na terugkaatsing uit het beeldpunt B te komen. L is het puntje van je neus waar het licht vandaan is gekomen.

Zorg dat je bij het overnemen van alle figuren voldoende ruimte aan de achterkant van de spiegel hebt!