Hoe beweegt licht

Hoe beweegt licht door de ruimte?

Licht ontstaat in een lichtbron. Het licht beweegt langs een rechte lijn. Dit zien we aan de vorm van een lichtbundel.

Licht beweegt langs een rechte lijn.

Het volgt ook uit de manier waarop schaduwen worden gevormd.

Schaduwvorming

Hoe snel beweegt licht?

Licht legt in één seconde 300.000 km af.

Kunnen we licht zien?

We zien licht als het in onze ogen terechtkomt. Dat kan gebeuren als we in een lichtbundel kijken, maar ook als licht wordt teruggekaatst door voorwerpen in de bundel.

Zo kunnen we de vorm van een lichtbundel zien, als we stofdeeltjes in de bundel verspreiden. De stofdeeltjes kaatsen het licht zó terug dat het in onze ogen terechtkomt.