Begrippen

In dit hoofdstuk ben je een groot aantal nieuwe begrippen tegengekomen. Het gevaar is groot dat je een aantal van deze begrippen vergeet of met elkaar verwart. Daarom zetten we deze begrippen nog een keer op een rijtje.

Lichtbron

Een lichtbron is een voorwerp dat zelf licht maakt.

Lichtstraal

Licht beweegt langs een rechte lijn. Zo’n rechte lijn noemen we een lichtstraal.

Een lichtstraal. De pijl geeft de richting aan.

Lichtbundel

Vanuit een lichtbron vertrekken heel veel lichtstralen, die we lang niet allemaal tekenen. Al die lichtstralen samen noemen we een lichtbundel. Heel smalle bundels zoals bij een laser noemen we ook wel een lichtstraal.

Een divergerende lichtbundel. De pijl geeft de richting aan.

Kleurenspectrum

Wit licht bestaat in werkelijkheid uit een aantal kleuren. Deze kleuren komen te voorschijn in de regenboog. De kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en violet vormen het kleurenspectrum van wit licht.

Terugkaatsing

Licht dat op een voorwerp valt, kan worden doorgelaten, geabsorbeerd (= opgenomen) of teruggekaatst.

Meestal is er sprake van een combinatie van deze drie mogelijkheden.
Er zijn twee manieren van terugkaatsing:

  • diffuse terugkaatsing, waarbij het licht in verschillende richtingen wordt teruggekaatst.
  • spiegelende terugkaatsing, waarbij het licht in een bepaalde richting wordt teruggekaatst.
Diffuse terugkaatsing. De bundel wordt in alle richtingen teruggekaatst.
 Spiegelende terugkaatsing.

Schaduwvorming

Als we een ondoorzichtig voorwerp in een lichtbundel plaatsen, dan wordt een deel van het licht door het voorwerp geabsorbeerd of teruggekaatst. Op een scherm achter het voorwerp zien we dan een schaduwvlek. De vorm van de schaduw kunnen we vinden door de stralen te tekenen die nog juist het voorwerp passeren.

Soorten lichtbundels

Er zijn drie soorten lichtbundels, die verschillen van vorm:

  • een divergerende bundel: de lichtstralen lopen uit elkaar.
  • een evenwijdige bundel: de stralen lopen evenwijdig.
  • een convergerende bundel: de stralen lopen naar elkaar toe.
Divergerend
Evenwijdig
Convergerend

Randstralen

De buitenste stralen van een lichtbundel noemen we de randstralen.

Randstralen