Brownse beweging

De Brownse beweging van grote deeltjes in vloeistoffen en gassen wordt veroorzaakt door de moleculen van de vloeistof of het gas die tegen het deeltje botsen.

Vloeistoffen

Gassen