De ‘E’ onder de CT-Scan

Hieronder zie je een schematische, vereenvoudigde weergave van een CT-scanner. In de scanner draait een röntgenbron (het rode blok) om een voorwerp. De bron zendt röntgenstralen (de grijze pijlen) uit die door de detector (het rode blok) worden gedetecteerd. Ook de detector draait om het voorwerp heen.

(Net als een echte CT-scanner gebruikt deze simulatie veel rekenkracht. Voor deze simulatie is een snelle browser nodig. Werkt de simulatie niet? Probeer dan een andere browser, zoals google chrome)

De oranje lijn geeft aan hoeveel röntgenstraling de detector waarneemt. Hoe minder straling de detector op een bepaalde plek waarneemt, hoe verder de oranje lijn op die plek het blauwe blok afstaat.

Als voorbeeld zetten we de letter ‘ F’ onder de scanner. Als de detector precies bovenin staat, zie je aan de oranje lijn dat er aan de linkerkant veel straling wordt tegengehouden (en er dus veel materiaal is). Aan de rechterkant is er minder materiaal.

We kunnen ook de letter ‘ E’ onder de scanner zetten. Als de detector precies bovenin staat, zie je aan de oranje lijn dat er aan de linkerkant veel straling wordt tegengehouden (en er dus veel materiaal is). Aan de rechterkant is er minder materiaal, maar wel meer als bij de ‘F’.

We zetten nu de letter ‘E’ onder de scanner.

Kun je uit de oranje lijn afleiden dat hier de letter E onder de scanner staat, ook als je de letter zelf niet ziet?

Maak nu zelf de opdrachten en raad welke letter er onder de scanner staat.