Afstand meten met behulp van de geluidssnelheid

Als een geluidsbron ver weg staat van de ontvanger, duurt het even voordat het geluid de ontvanger heeft bereikt. Door de tijd te meten tussen het moment dat je ziet dat er iets gebeurt en hoort dat je iets gebeurt, kun je de afstand tussen bron en ontvanger bepalen.

In dit practicum bekijk je drie filmpjes, waarbij je de afstand tussen de bron (bijvoorbeeld bliksem) en de ontvanger (de camera) moet bepalen. Om dit makkelijker te maken, kun je in de video moment markeren.

Zet de video precies op het moment dat gebeurtenis plaatsvindt (hier klapt iemand in zijn handen). Klik vervolgens op ‘markeer’.

Er verschijnt nu een markeerpunt met een tijdstip: 0:01.2 . De gebeurtenis vindt dus plaats 1,2 seconde na het starten van de video.

Doe dit nu ook met het moment dat je het geluid hoort. Hier is dat 0:01,9. Je hoort het geluid dus 1,9 seconde na het starten van de video.

Het geluid heeft er dus 1,9 -1,2 = 0,7 seconden over gedaan om van de bron naar de ontvanger te komen.

Je kunt nu de afstand tussen de bron en de ontvanger berekenen.

Bereken nu bij de volgende filmpjes de afstand tussen bron en ontvanger. De filmpjes openen in een nieuw tabblad.