Voor havo en vwo

Complete onderbouwmethode

Natuurkundeonderwijs voor de toekomst

Practica

Practica centraal

Leren op maat

Drie leerniveaus

Digitaal

Rijke leeromgeving

Flexibel

Maak je eigen keuzes

Didactiek

V-avn-voor-Transparant.png

10voorNatuurkunde is gebaseerd op de methode DBK (differentiatie binnen klassenverband), die eind vorige eeuw ontstaan is op de Vrije Universiteit van Amsterdam. Naast het behouden van de ijzersterke structuur van DBK, met geïntegreerde practica en uitgebreide differentatiemogelijkheden door middel van herhaal- en extra stof, voegt 10voorNatuurkunde inhoudelijke vernieuwingen toe en biedt de methode een interactieve online leeromgeving die docenten (en leerlingen) aan het roer zet het natuurkundeonderwijs naar eigen inzicht in te richten.

10voorNatuurkunde is gebaseerd op het doen van practicum en het gebruik van een differentiële periode. Leerlingen krijgen de basisstof compact aangeboden (10voorNatuurkunde is gestoeld op de principes van mastery learning) en verkrijgen daarna via een formatieve toets de stof aangereikt die past in hun leerproces: herhaalstof die op een andere manier aangeboden wordt of nieuwe uitdaging via extra stof. Starten met het activerende practicum, het practicum later in het leerproces inzetten of volledig de theoretische weg volgen, die keuze is aan de docent!

10voorNatuurkunde daagt leerlingen uit zelf met de stof aan de slag te gaan. Niet achterover leunen, maar actief aan de slag met de verwerking en toepassing van natuurkunde. In het platform kan de docent individuele leerlingen prikkelen met extra verdieping of leerlingen zelf de keuze geven de vervolgstap te bepalen.

Probeer 10voorNatuurkunde

Stuur een e-mail naar info@smarttrack.education voor een proefaccount.

Wat uw collega's zeggen

Wat was voor uw collega’s op andere scholen doorslaggevend om voor 10voorNatuurkunde te kiezen en hoe ervaren ze de methode in de klas?

Hieronder vindt u een greep uit hun reacties.

5/5
Toen ik in de proefperiode begon, zei een leerling tegen me dat hij de eerdere hoofdstukken (van de oude methode) veel ‘relaxter’ vond. “U vertelde uw verhaal en ik kon gewoon lekker luisteren. Nu moeten we zelf veel actiever met de stof bezig zijn.” Toen wist ik dat we een goede keuze hadden gemaakt!
5/5
De digitale beschikbaarheid van de stof, opdrachten, antwoorden, etc. in combinatie met de mogelijkheid zelf een reader op papier samen te stellen, geeft me meer didactische vrijheid dan een traditionele methode waarin de leerlingen aan het begin van het jaar een compleet pakket ontvangen.
5/5
1. Inhoudelijk sterk met goede diepgang en heldere structuur. 2. Geïntegreerd practicum dat me veel didactische vrijheid biedt. 3. Veel opdrachten die veel verduidelijken. 4. 10voorNatuurkunde maakt gedifferentieerd lesgeven eenvoudiger.
5/5
We willen met ons onderwijs meer aansluiten bij de gedachte dat leerlingen vanuit een praktische opdracht werken en via die weg zichzelf de kennis eigen maken. Met 10voorNatuurkunde kan dat, en kunnen we eenvoudig differentiëren.