DBKna wordt 10VoorNatuurkunde!

DBK-na, de bekende natuurkundemethode uit de jaren ‘90, keert terug onder de naam ‘10voorNatuurkunde’.

DBK-na, wie is er niet groot mee geworden? De lesmethode, voorheen uitgegeven door Malmberg, werd aan het einde van de vorige eeuw op veel scholen gebruikt in de onderbouw. DBK (Differentiatie Binnen Klasseverband) biedt iedere leerling een kans om een voldoende te halen voor natuurkunde, want houdt er rekening mee dat niet iedereen op dezelfde manier leert en niet elke leerling dezelfde belangstelling heeft.

SmartTrack verwierf de rechten en ontwikkelde de lesmethode door met behoud van de ijzersterke structuur van DBK-na. 10 voor Natuurkunde maakt, net als bij DBK-na een onderscheid tussen basisstof, extrastof en herhaalstof. De basisstof is er voor iedereen, de extrastof enkel voor degenen die de basisstof snel onder de knie hebben en de herhaalstof voor degenen die hier juist meer moeite mee hebben.

10 voor natuurkunde is een complete lesmethode voor de HAVO en VWO onderbouw die het noodzakelijke fundament legt voor de bovenbouw. De leerstof bevat in de basis dus enkel de onderwerpen die terugkomen in de eindexamenstof voor HAVO en VWO. De behandelde onderwerpen zijn daarnaast ook interessant en vormend voor de leerlingen die niet voor een profiel kiezen waar natuurkunde deel van uitmaakt.

Henriëtte van Hedel, directeur van SmartTrack: “Los van de behandelde onderwerpen draait het ook om de natuurkundige of natuurwetenschappelijke manier van kijken. Het gaat er om duidelijk te maken dat je op een analytische manier naar de wereld kunt kijken, daar patronen (wetten) in kunt ontdekken en op basis daarvan zeer complexe, maar betrouwbare voorspellingen kunt doen en betrouwbare berekeningen kunt maken. Daar kun je vervolgens letterlijk en figuurlijk op voortbouwen. Wat gebeurt er? Hoe gebeurt het? Waarom gebeurt het?”

De methode kan op verschillende manieren worden aangeboden, zodat iedere school of docent de mix kan kiezen die het best aansluit bij de eigen voorkeuren en mogelijkheden (veel of weinig practica; starten vanuit de theorie of juist de praktijk).

Voor een vrijblijvende kennismaking met 10 voor Natuurkunde, neemt u contact op met Henriette van Hedel